Uudised

Haagiste kasutamise meelespea

- Arvestatakse vedava sõiduki ja haagise registreerimistunnistusele kantud täismassi. See peab jääma juhiloale kantud kategooria kirjelduse piiresse. Kas haagis on koormatud või mitte, ei mängi rolli.

- Kui juhil on olemas BE kategooria ja sõidukile on lubatud järgi ühendada piduritega haagis täismassiga kuni 1500 kg ja juht kasutab näiteks haagist, mille täismass on 2700 kg, siis haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud (1500 kg).

- C ja D kategooria mootorsõidukijuht, kui tal puudub E kategooria, tohib nimetatud sõidukite järgi ühendada vaid kerghaagise ( kuni 750 kg).

- Kood 96 - Annab õiguse juhtida autorongi täismassiga kuni 4250 kg. Autokooli läbimine ei ole vajalik, Maanteeametis on vaja sooritada sõidueksam ja juhiloale kantakse kood 96.

- Haagise koormamisel veendu, et haagise tegelik mass ei ole suurem kui haagise registreerimisel lubatud ning millised on üldse Sinu sõidukile lubatud suurimad kerghaagise ja piduritega haagise massid. Politsei kontrollib seda kaalumise teel ja sõiduki, autorongi või masinrongi juhtimise eest, mis ei vasta lubatud mõõtmetele, massile või teljekoormusele või mis muul viisil ohustab tee püsivust või liiklusohutust –karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (800 eurot) või arestiga.

- Seda, millised on sõiduki või haagise täismassid, saab juhul kui registreerimistunnistust ei ole käepärast, vaadata ka Transpordiameti e-teenindusest https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf